Regulamin

A A A

Regulamin korzystania z miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu


  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu, zwanej dalej "Platformą", obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w dyskusjach w celu wymiany informacji, zamieszczania komentarzy i opinii na różne tematy. W celu pełnego uczestnictwa, umożliwiającego czynny udział w dyskusjach należy założyć własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnianych przez Platformę.
  2. Platforma jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci internet.
  3. Uczestnicy Platformy publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta Nowego Sącza nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
  4. Użytkownik wypowiadając się na Platformie tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Urzędu Miasta Nowego Sącza.
  5. Podczas korzystania z Platformy niedopuszczalne jest zamieszczanie na niej treści sprzecznych z prawem, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
  6. Urząd Miasta Nowego Sącza zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów i kont, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie, w przypadkach łamania postanowień niniejszego regulaminu.
  7. Urząd Miasta Nowego Sącza nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  8. Urząd Miasta Nowego Sącza dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy.
  9. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Nowego Sącza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach Platformy.