Tematy

A A A

Konsultacje programu współpracy z ngo na rok 2014

2013-10-08 - 2013-10-19

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Nowego Sącza do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok przyszły.

Konsultacje trwać będą od 10 do 18 października 2013 r., w tym czasie mogą Państwo składać uwagi do projektu na kartach konsultacyjnych (liczy się data wpływu karty na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza, pok. 9 w budynku Ratusza) lub za pośrednictwem niniejszego portalu, z zastrzeżeniem, iż brane pod uwagę w konsultacjach będą wyłącznie opinie użytkowników zarejestrowanych na ogólnodostępny, oficjalny adres e-mail organizacji i/lub imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji wymienionej w KRS.

Dokumenty konsultacyjne:

Projekt konsultowanego dokumentu: PROGRAM WSPÓŁPRACY 2014

Karta konsultacyjna: karta.doc

Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 10 października 2013 r.: konsultacje2013.pdf

Mamy nadzieję, iż projekt uchwały w/s programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 będzie przedmiotem obrad Rady Miasta Nowego Sącza podczas posiedzenia zaplanowanego na dzień 29 października 2013 r.