Tematy

A A A

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030

2020-11-09 - 2020-11-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców miasta Nowego Sącza posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu uzyskanie Państwa opinii i uwag.

Konsultowany projekt Strategii: do pobrania.

Termin konsultacji: 9-16.11.2020 r.

Formy konsultacji:

· wyrażenie opinii i złożenie uwag do Strategii;

· badanie opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.

Uzupełniająca forma konsultacji: dodatkowe wnioski (opinie, sugestie lub propozycje) w sprawie projektu Strategii mieszkańcy miasta mogą umieszczać na stronie internetowego forum mieszkańców, to jest Miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu (http://konsultacje.nowysacz.pl) w terminie prowadzonych konsultacji.

Formularz zgłoszenia uwag i opinii: do pobrania.

Uzupełnij formularz i złóż:

· elektronicznie - na adres e-mail: strategia@nowysacz.pl;.

· w placówce pocztowej. Prześlij na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;

· w Biurze Obsługi Mieszkańców, w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, urna na dokumenty.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – odnośnik do BIP.

Weź udział w konsultacjach i podziel się swoją opinią!