Tematy

A A A

Konsultacje programu współpracy międzysektorowej na rok 2021

2020-10-30 - 2020-11-13

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2020 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, (I piętro, pok. 104);


2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Biurze Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (I piętro, pok. nr 104).

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.


Ogłoszenie konsultacji wraz ze wzorem karty konsultacyjnej: ogłoszenie

Projekt programu: projekt_programu