Tematy

A A A

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-02-06 - 2017-03-08

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nowego Sącza (http://www.bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1288103,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-miasta-nowego-sacza-w-spraw.html) oraz do udziału w konsultacjach.