Tematy

A A A

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2016

2015-11-03 - 2015-11-16
W dniach od 3 do 16 listopada 2015 r. przeprowadzane będą konsultacje projektu uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Konsultacje prowadzone będą w formie:
  1. Konsultacji pisemnych na forum internetowym http://konsultacje.nowysacz.pl
  2. Otwartego spotkania z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 r. o godz. 15 na sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w budynku sądeckiego Ratusza.
Konsultowany dokument znajdą Państwo na stronie: http://www.nowysacz.pl/konsultacje-z-mieszkancami