Tematy

A A A

Inicjatywa lokalna

2014-09-24 - 2014-10-08
W dniu 24 września 2014 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Konsultowany dokument zamieszczono na stronie: http://www.nowysacz.pl/konsultacje-z-mieszkancami.

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami sektora społecznego, które odbędzie się w dniu 6 października 2014 r., o godz. 15.00 na sali ratuszowej im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza.