Forum

W tym wątku dodawanie nowych wiadomości zostało zablokowane

Rok 2012 jest obchodzony jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych. W naszym mieście działa kilka organizacji aktywizujących osoby starsze. W mojej opinii warte nagrodzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia i/lub jego prezes, Pani Anna Oleksy.

Proponuję nagrodzenia Stowarzyszenia Brydża Sportowego ALF.

Propozycja nagrodzenia p. Anny Oleksy

Popieram propozycję Agni w kwestii nagrodzenia Panią Oleksy nagrodą lidera pro publico bono. Proponuję natomiast rozważyć przyznanie nagrody dla wyróżniającej się NGO innej organizacji, a w zasadzie jej jednostce organizacyjnej, która w roku 2012 odznaczyła się wieloma sukcesami regionalnymi i krajowymi - mowa o Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Biegonice. Dzięki zaangażowaniu strażaków oraz przeszkolonych psów ratowniczych, Jednostce udało się m.in. odnaleźć zagubioną 3-letnią dziewczynkę w czerwcu tego roku. Ponadto, Jednostka aktywnie angażuje się w akcje poszukiwawcze na terenie regionu i kraju, a także w edukację dzieci z nowosądeckich szkół podstawowych w zakresie prawidłowego zachowania się w kontakcie z psem czy postępowania w przypadku zgubienia się np. w lesie (w ramach zrealizowanego w 2012 r. w obszarze Oświata i Wychowanie zadania publicznego pn. Podaj łapę). Sądeckie placówki oświatowe, które wzięły udział w projekcie wyraziły podziękowania Strażakom z Jednostki za przeprowadzenie spotkań z dziećmi, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuowanie współpracy w podobnym projekcie w roku przyszłym - świadczy to o rzetelności Jednostki oraz o wymiernych efektach, co warto zauważyć, ich społecznej pracy. Proszę o rozważenie w/w kwestii :)

Jestem za nagrodzeniem Jednostlo Poszukiwwawczo Ratowniczej działającej przy OSP w NS.

W mojej ocenie Nagrodą Prezydenta Miasta dla NGO 2012 powinna zostać wyróżniona Ochotnicza Straż Pożarna „Biegonice”. Organizacja ta od wielu lat troszczy się o poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. Uczestniczy czynnie w wielu akcjach ratowniczych związanych między innymi z gaszeniem pożarów, zapobieganiem sytuacjom klęsk żywiołowych, ratowaniem ludzi z różnego rodzaju wypadków, zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych oraz bierze udział w wszelkich zdarzeniach o charakterze kryzysowym.  Przez całą dobę jednostka jest w stałej gotowości bojowej do podejmowania działań interwencyjnych co według mnie zasługuje na uznanie. W 2006 roku jednostka OSP „Biegonice” została włączona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W czasie powodzi w 2010 roku strażacy OSP „Biegonice” przepracowali w trudnych i niebezpiecznych warunkach kilkaset godzin ratując życie i zdrowie mieszkańców miasta Nowego Sącza, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Zaznaczyć trzeba także, że duży wkład w rozwój jednostki maja strażacy, którzy poprzez prace wykonane systemem gospodarczym przyczynili się do rozbudowy i modernizacji strażnicy. Z mojego punktu widzenia są najbardziej aktywną organizacją z terenu Miasta Nowego Sącza.

Edytowany przez autora, 2012-12-11 14:39:36

W pełni popieram kandydaturę Pani Anny Oleksy do nagrody Prezydenta Miasta dla lidera działalności pro publico bono. Pani Anna jest wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia, które aktywizuje środowisko osób starszych.

Jako kandydata do nagrody Prezydenta Miasta proponuję Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą działającą przy OSP w Biegonicach - dzieki ich zaangażowaniu w poszukiwania osób zagrożonych, odnalezione zostały liczne zagubione dzieci. Poszukiwania prowadzą z psami tropiącymi. Prawdziwi społecznicy.

Na szczęście \"społeczników\" w Sączu nam nie brakuje. Dzięki temu - w wielu miejscach coś się dzieje, różne grupy społeczne otrzymują pomoc a dzieciaki i młodzież mają choć przez \"chwilę\" zagospodarowany czas. Dzięki pracy \"społeczników\" uczymy młodszych, że czasami należy zapomnieć o sobie i choćby \"5 minut\" poświęcić drugiemu.

Ale rzeczywiście - STRAŻACY - to są ludzie, którzy w niezwykle profesjonalny sposób, z sercem w dłoni - niosą pomoc tam gdzie są potrzebni. Powinni dostać Nagrodę Nobla - bo tam gdzie się pojawiają - wprowadzają SPOKÓJ - dzięki swojemu profesjonalizmowi. 

Pani Anna Oleksy, prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia jest dobrą kandydatką do nagrody dla lidera działalności pro publico bono.

Proponuję Panią Annę Oleksy, która aktyzizuję środowisko osób starszych.