Forum - Najnowsze wpisy

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza » Czego dokładnie ma dotyczyć rewitalizacja

Proponuję Panią Annę Oleksy, która aktyzizuję środowisko osób starszych.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Pani Anna Oleksy, prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia jest dobrą kandydatką do nagrody dla lidera działalności pro publico bono.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Na szczęście \"społeczników\" w Sączu nam nie brakuje. Dzięki temu - w wielu miejscach coś się dzieje, różne grupy społeczne otrzymują pomoc a dzieciaki i młodzież mają choć przez \"chwilę\" zagospodarowany czas. Dzięki pracy \"społeczników\" uczymy młodszych, że czasami należy zapomnieć o sobie i choćby \"5 minut\" poświęcić drugiemu.

Ale rzeczywiście - STRAŻACY - to są ludzie, którzy w niezwykle profesjonalny sposób, z sercem w dłoni - niosą pomoc tam gdzie są potrzebni. Powinni dostać Nagrodę Nobla - bo tam gdzie się pojawiają - wprowadzają SPOKÓJ - dzięki swojemu profesjonalizmowi. 

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012
Jako kandydata do nagrody Prezydenta Miasta proponuję Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą działającą przy OSP w Biegonicach - dzieki ich zaangażowaniu w poszukiwania osób zagrożonych, odnalezione zostały liczne zagubione dzieci. Poszukiwania prowadzą z psami tropiącymi. Prawdziwi społecznicy. Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

W pełni popieram kandydaturę Pani Anny Oleksy do nagrody Prezydenta Miasta dla lidera działalności pro publico bono. Pani Anna jest wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia, które aktywizuje środowisko osób starszych.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

W mojej ocenie Nagrodą Prezydenta Miasta dla NGO 2012 powinna zostać wyróżniona Ochotnicza Straż Pożarna „Biegonice”. Organizacja ta od wielu lat troszczy się o poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. Uczestniczy czynnie w wielu akcjach ratowniczych związanych między innymi z gaszeniem pożarów, zapobieganiem sytuacjom klęsk żywiołowych, ratowaniem ludzi z różnego rodzaju wypadków, zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych oraz bierze udział w wszelkich zdarzeniach o charakterze kryzysowym.  Przez całą dobę jednostka jest w stałej gotowości bojowej do podejmowania działań interwencyjnych co według mnie zasługuje na uznanie. W 2006 roku jednostka OSP „Biegonice” została włączona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W czasie powodzi w 2010 roku strażacy OSP „Biegonice” przepracowali w trudnych i niebezpiecznych warunkach kilkaset godzin ratując życie i zdrowie mieszkańców miasta Nowego Sącza, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Zaznaczyć trzeba także, że duży wkład w rozwój jednostki maja strażacy, którzy poprzez prace wykonane systemem gospodarczym przyczynili się do rozbudowy i modernizacji strażnicy. Z mojego punktu widzenia są najbardziej aktywną organizacją z terenu Miasta Nowego Sącza.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Jestem za nagrodzeniem Jednostlo Poszukiwwawczo Ratowniczej działającej przy OSP w NS.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Popieram propozycję Agni w kwestii nagrodzenia Panią Oleksy nagrodą lidera pro publico bono. Proponuję natomiast rozważyć przyznanie nagrody dla wyróżniającej się NGO innej organizacji, a w zasadzie jej jednostce organizacyjnej, która w roku 2012 odznaczyła się wieloma sukcesami regionalnymi i krajowymi - mowa o Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Biegonice. Dzięki zaangażowaniu strażaków oraz przeszkolonych psów ratowniczych, Jednostce udało się m.in. odnaleźć zagubioną 3-letnią dziewczynkę w czerwcu tego roku. Ponadto, Jednostka aktywnie angażuje się w akcje poszukiwawcze na terenie regionu i kraju, a także w edukację dzieci z nowosądeckich szkół podstawowych w zakresie prawidłowego zachowania się w kontakcie z psem czy postępowania w przypadku zgubienia się np. w lesie (w ramach zrealizowanego w 2012 r. w obszarze Oświata i Wychowanie zadania publicznego pn. Podaj łapę). Sądeckie placówki oświatowe, które wzięły udział w projekcie wyraziły podziękowania Strażakom z Jednostki za przeprowadzenie spotkań z dziećmi, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuowanie współpracy w podobnym projekcie w roku przyszłym - świadczy to o rzetelności Jednostki oraz o wymiernych efektach, co warto zauważyć, ich społecznej pracy. Proszę o rozważenie w/w kwestii :)

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Propozycja nagrodzenia p. Anny Oleksy

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Proponuję nagrodzenia Stowarzyszenia Brydża Sportowego ALF.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Rok 2012 jest obchodzony jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych. W naszym mieście działa kilka organizacji aktywizujących osoby starsze. W mojej opinii warte nagrodzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia i/lub jego prezes, Pani Anna Oleksy.

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012 » Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Konsultacje projektu dokumentu dot. analizy kosztów i korzysci związanych z usługami komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2018

Konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO na rok 2017

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2016

Konsultacje programu współpracy z ngo na rok 2015

Konsultacje uchwały dot. inicjatywy lokalnej

Konsultacje programu współpracy z ngo na rok 2014

Konkurs: Architektura Nowego Sącza pierwszej dekady XXI wieku

Nagroda Prezydenta Miasta dla NGO 2012

Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2020