Forum

  • Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego

    Konsultacje społeczne w ramach o opracowania projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza

    Na tym forum nie ma jeszczce żadnych wątków.